Bänner
PDF Prindi Saada link

Kuidas pääseb laps lasteaeda?

Vastuvõtuks tuleb esitada avaldus lasteaia blanketil. Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

Lapsi võetakse vastu ka vabade kohtade olemasolul aastaringselt, eelisjärjekorras on Jõelähtme valla registris olevad lapsed.

Lasteaeda tulekul on vajalik:

  • lapsevanema avaldus (.doc) (.pdf)
  • sünnitunnistuse koopia
  • lapsevanema elukohatõend
  • sõlmida lasteaiakoha kasutamise kokkulepe

Lasteaia rühmade komplekteerimine rahvastikuregistri järgse elukohaga Jõelähtme valda kuuluvate laste osas lõpeb 1. juunil ning tulemustest ja lepingu sõlmimise kohustusest teavitatakse lapsevanemat hiljemalt 15. juuniks.

Vaata lähemalt ka : Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korda.

Lasteaiast lahkumine.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse (vorm ). Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.