Bänner
PDF Prindi Saada link

Neeme Lasteaed Mudila arengukava on lasteaia tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument.

Arengukava on dokument, mis määrab

  • lasteaia arengu põhisuunad ning valdkonnad;
  • tegevuskava kolmeks aastaks;
  • arengukava uuendamise korra.

Arengukava täiendab lasteaia  õppekava ja tegevuskava.

Lasteaia arengukava lähtub Neeme Lasteaed Mudila põhimäärusest ja Jõelähtme valla arengukavast 2017-2025.

Neeme Mudila arengukava aastateks 2018-2022 saad vaadata siit.

Riigi Teataja

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmise kord